Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Belangrijk bericht aangaande stakingen

info

Geplaatst op 18/12/2015
stuvoplus , ombuds , studentenbegeleiding
Belangrijk bericht aangaande stakingen


Alle examens gaan door op de geplande dagen. Studenten worden gevraagd al het mogelijke te doen om ter plaatse te geraken. Voor wie desondanks niet op de campus geraakt zal een oplossing geboden worden. Hiertoe extra ingerichte examens zullen altijd plaatsvinden na stakingsdatum. Omwille van logistieke redenen zal hierin geen inspraak mogelijk zijn. Hou er rekening mee dat de situatie altijd voor iedereen ongemak zal teweegbrengen.

We wensen jou alvast veel succes met de komende blok en examenperiode.

het STUVO+ team