Campus Aalst  
en  

please select a campus

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

VDAB versoepelt de voorwaarden om te studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering!

info

Published on 30/01/2018
sociale dienst , betaalbaar studeren , STUVO+
VDAB versoepelt de voorwaarden om te studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering!


Ben je van plan om een niet (door VDAB)-erkende studie in het hoger onderwijs aan te vatten, te hervatten of in het kader hiervan stage te lopen?

Dan is er goed nieuws, want de Vlaamse Overheid heeft zopas de voorwaarden om een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verkrijgen, soepeler gemaakt. Belangrijkste wijziging is dat deze vrijstelling zich niet enkel meer beperkt tot de studies die voorbereiden op de knelpuntberoepen maar dat nu alle studies/stages uit het hoger onderwijs in aanmerking komen. Daarnaast wordt het minimale studieprogramma niet langer uitgedrukt in lesuren (20) en weken (4) maar enkel nog in studiepunten (27).

Indien VDAB via een loopbaangesprek oordeelt dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je traject naar werk, maak je bovendien, ook mét een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, kans op een vrijstelling.

Tenslotte zetten we alle voorwaarden, gekoppeld aan een VDAB-vrijstelling voor een niet-erkende studie in het hoger onderwijs, hier nog even op een rijtje:

  • Je volgt een door de (Vlaamse) Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende opleiding én je studieprogramma omvat minstens 27 nieuwe studiepunten;
  • Je lessen vinden niet hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur plaats;
  • Je bent ingeschreven met een diplomacontact en woont de lessen ook effectief bij;
  • Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift gelijkwaardig of hoger dan het hoger onderwijs, OF beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs waarvan de VDAB oordeelt dat het weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt;
  • Je beëindigde je voorgaande studies of leertijd minstens 2 jaar geleden;
  • Je aanvraagdossier is volledig (= correct ingevuld aanvraagformulier + volledig en ondertekend attest dat de gegevens over je studie, opleiding of stage bevat).