Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

examenombuds: een gegronde klacht hebt m.b.t. een examen of bezwaar wil maken tegen een examenbeslissing

een gegronde klacht hebt m.b.t. een examen of bezwaar wil maken tegen een examenbeslissing

Je hebt een gegronde klacht over (het verloop van) een examen. De ombuds zal je klacht grondig beluisteren, onderzoeken en zo nodig contact opnemen en eventueel bemiddelen met de docent. De ombudsdienst garandeert je een discrete behandeling van je probleem. Waar mogelijk worden klachten anoniem gemeld aan de docent. Wanneer anonieme melding niet mogelijk is, wordt er enkel contact opgenomen met de docent wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Je hebt bezwaar tegen een examenbeslissing: je gaat in elk geval naar de nabespreking van het examen en als je dan nog steeds meent gegronde redenen te hebben dat je resultaat niet redelijk tot stand kwam, neem je zo snel mogelijk contact met de ombudsdienst die zo nodig nog kan bemiddelen of meer klaarheid brengen. Uiteraard worden op dat moment materiƫle vergissingen rechtgezet. Kan je je nog steeds niet vinden in het resultaat van deze bemiddeling dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten) intern beroep aantekenen op de manier die op je resultatenblad aangegeven staat. Bij de interne beroepscommissie is altijd ook een ombuds als adviserende instantie aanwezig.