Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Examenombuds: in een langdurig bijzondere situatie verkeert

langdurige bijzondere situatie

Indien je in een langdurig bijzondere situatie verkeert (ernstige medische aandoening, functiebeperking, topsport, werk …) en wil nagaan of er bijzondere (examen)faciliteiten mogelijk zijn, raadpleeg dan eerst het onderwijs- en examenreglement (artikels m.b.t. bijzonder statuut en examenspreiding) om te zien tot wie je je moet wenden om het statuut en de faciliteiten in orde te brengen (extra tijd voor een examen, gebruik van bijzondere hulpmiddelen of software, examen op andere dan vastgelegde wijze afleggen, examens afleggen buiten de reguliere examenperiodes…).