Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Kinderbijslag

Heb ik recht op kinderbijslag?

Je hebt recht op kinderbijslag als student tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.
Het aantal opgenomen studiepunten wordt doorgestuurd naar je kinderbijslagfonds van zodra je ISP is goedgekeurd, meer informatie over het ISP vind je hier.

Enkele aandachtspunten:

  • Je hebt recht op kinderbijslag voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven.
  • Ben je na deze datum ingeschreven, dan heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand na je inschrijving
  • Verander je van studierichting tijdens het academiejaar, dan blijft je kinderbijslag doorlopen als je je voor het einde van de maand inschrijft in een nieuwe opleiding
  • Werk je als jobstudent? Dan mag je maar een maximaal aantal uren werken om je kinderbijslag te behouden.

UITZONDERING
Als je in je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven heb je recht op kinderbijslag als je studieprogramma een thesis of stageverslag omvat. Je kinderbijslag loopt dan tot op de dag dat je je eindwerk indient.

Je ontvangt geen kinderbijslag meer als student vanaf de maand na uitschrijving of afstuderen.
Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij de VDAB als werkzoekende, kan je maximaal 360 dagen kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater ontvangen:
- Zolang je geen 25 jaar bent
EN
- je inkomen niet hoger is dan € 530,49 bruto/maand.

Meer informatie kan je terugvinden op:

Is er iets niet duidelijk? Contacteer een medewerker van de Sociale Dienst van je campus.