Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Onderwijsombuds

Onderwijsombuds

Voor problemen die zich voordoen tijdens de lesweken wend je je tot de onderwijsombuds. De taak van de onderwijsombuds is om een luisterend oor te bieden en mee oplossingen te zoeken voor problemen die zich stellen in het contact met je docent. Hij/zij kent ook de diensten en faciliteiten voor studenten goed en kan je altijd helpen de juiste instanties te vinden om je problemen te helpen oplossen.Tenzij anders vermeld, is de onderwijsombuds dezelfde persoon als de examenombuds.

Probeer in elk geval kleine problemen (docent spreekt te stil of te snel, geeft te weinig voorbeelden, zet slides niet op Toledo, geeft tegenstrijdige info …) in eerste instantie rechtstreeks met de docent op te lossen. Indien dit niet lukt of de problemen te ernstig of te gevoelig zijn, wend je je tot de onderwijsombuds.

Studenten die niet aanwezig kunnen zijn op een (verplichte) lesactiviteit of test omdat dit op een door Odisee / KU Leuven erkende religieuze feestdag plaatsvindt, kunnen hiervoor terecht bij de ombudsdienst.