Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Ombuds

Een onafhankelijke ombuds

De onderwijs- en examenombudsdienst, georganiseerd op elke campus, is er om je te helpen bij problemen omtrent het onderwijs- of examengebeuren. De Ombudsdienst waakt over je rechten en plichten zoals die beschreven staan in het Onderwijs- en Examenreglement, luistert naar je vragen, geeft je de nodige informatie en bemiddelt zo nodig bij problemen die zich voordoen in de interactie tussen jou en de docent of tussen jou, docent en beleidsinstanties. Informatie over je rechten en plichten vind je terug in het onderwijs- en examenreglement voor Odisee of in het onderwijs- en examenreglement voor KU Leuven.

De ombuds werkt autonoom en laat zich leiden door principes van redelijkheid en billijkheid. 

Contact ombudsdienst

Professionele opleidingen:

  • Karen De Leenheer
  • Annelies Debever
  • Chloë Dhont

Te bereiken op ombudsaalst@stuvoplus.be

Vervangende ombuds: Katrien Wageman en Leen Dellafaille – ombudsaalst@stuvoplus.be

Academische opleidingen: zie informatie beschikbaar gesteld vanuit de faculteit.