Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Studeren als werkzoekende bij de VDAB

Studeren als werkzoekende bij de VDAB

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Alle studies hoger onderwijs komen hiervoor in aanmerking en de voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van wanneer je voorgaande studies beëindigde en van je studieprogramma.

In bepaalde situaties mag je zonder toelating van de VDAB studeren (bv. als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17u en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract, …).
In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij de VDAB aanvragen (bv. als je opleiding niet door de VDAB erkend is én je studieprogramma meer dan 27 studiepunten omvat). Ook wanneer je een specifiek studietraject volgt, bv. een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden.

Alle informatie over wie in aanmerking komt voor een ‘vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’, hoe en wanneer je deze moet aanvragen, welke de erkende en niet-erkende opleidingen zijn, wat te doen in geval van een weigering van een aanvraag, … kan je terugvinden op de website van de VDAB.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op website van de RVA.

OKOT (OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject) of erkende opleidingen via de VDAB bij Odisee academiejaar 2018-2019

Wie bij de start van de opleiding voldoet aan de OKOT-opleidingsvoorwaarden, krijgt automatisch een vrijstelling. Je moet in dit geval dus geen aparte vrijstellingsaanvraag indienen.

Onderstaande professionele bacheloropleidingen aan Odisee voldoen aan de door de VDAB vastgelegde - OKOT-opleidingsvoorwaarden:

 • Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs - campus Brussel
 • Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs - campus Brussel
 • Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs - campus Brussel - 2 onderwijsvakken:
  • Nederlands in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Economie/Engels/Informatica/PAV
  • Frans in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Economie/Engels/Informatica/PAV
  • Wiskunde in combinatie met Aardrijkskunde/Biologie/Economie/Engels/Informatica/PAV
 • Bachelor in de Verpleegkunde:
  • Campus Brussel - Terranova
  • Campus Aalst
  • Campus Sint-Niklaas
 • Bachelor in de Bouw - campus Aalst
 • Bachelor in de Energietechnologie - Technologiecampus Gent
 • Bachelor in de Elektronica-ICT - Technologiecampus Gent
 • Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie - Technologiecampus Gent

Meer informatie m.b.t. toegang krijgen tot erkende opleidingen bij de VDAB

 • bij de werkwinkel in je buurt
 • de VDAB-servicelijn op het gratis telefoonnummer 0800 30 700
 • bij de VDAB-bemiddelaar