Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Studeren als werkzoekende bij de VDAB

Studeren als werkzoekende bij de VDAB

Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De voorwaarden zijn onder andere afhankelijk van het soort studie dat je wenst te volgen.

In bepaalde situaties mag je zonder toelating van de VDAB studeren (bv. als je bent ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten, als de lessen uitsluitend na 17u en/of op zaterdag plaatsvinden, als je bent ingeschreven met een examencontract, …).
In de andere gevallen, moet je eerst een vrijstelling bij de VDAB aanvragen (bv. als je een niet-erkende opleiding door de VDAB volgt én voor meer dan 27 studiepunten bent ingeschreven). Ook als je een specifiek studietraject volgt, bv. een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er bepaalde voorwaarden.

Alle informatie over wie in aanmerking komt voor een ‘vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’, hoe en wanneer je deze moet aanvragen, welke de erkende en niet-erkende opleidingen zijn, wat je moet doen als je aanvraag werd geweigerd, … kan je terugvinden op de website van de VDAB.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op website van de RVA.

OKOT (OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject) of erkende opleidingen via de VDAB bij Odisee academiejaar 2017-2018

Wie bij de start van de opleiding voldoet aan de OKOT-opleidingsvoorwaarden, krijgt automatisch een vrijstelling. Je moet in dit geval dus geen aparte vrijstellingsaanvraag indienen.

Onderstaande professionele bacheloropleidingen aan Odisee voldoen aan de door de VDAB vastgelegde - OKOT-opleidingsvoorwaarden:

 • Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs - campus Brussel
 • Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs - campus Brussel
 • Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs - campus Brussel - 2 onderwijsvakken:
  • Nederlands in combinatie met Biologie/Informatica
  • Frans in combinatie met Biologie/Informatica
  • Wiskunde in combinatie met Biologie/Informatica
 • Bachelor in de Verpleegkunde:
  • Campus Brussel - Terranova
  • Campus Dirk Martens, Aalst
  • Campus Waas, Sint-Niklaas
 • Bachelor in de Bouw - campus Dirk Martens, Aalst
 • Bachelor in de Energietechnologie - Technologiecampus Gent
 • Bachelor in de Elektronica-ICT - Technologiecampus Gent
 • Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie - Technologiecampus Gent

Meer informatie m.b.t. toegang krijgen tot erkende opleidingen bij de VDAB

 • bij de werkwinkel in je buurt
 • de VDAB-servicelijn op het gratis telefoonnummer 0800 30 700
 • bij de VDAB-bemiddelaar