Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Studeren als zelfstandige

Studeren als zelfstandige

Als student kan je in bepaalde situaties tewerkgesteld worden als 'zelfstandige'. In dat geval verleen je diensten tegen betaling aan een opdrachtgever zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om als zelfstandige te kunnen werken.

Je ontvangt een bruto-inkomen en moet je zelf aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds (voor bijdragen van sociale zekerheid) en een erkend ziekenfonds. Je moet ook zelf instaan voor de betalingen aan de belastingen.

Oefen je naast je studies een zelfstandige activiteit uit, dan kan je het statuut 'student-zelfstandige' aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket als je.

  • tussen de 18 en 25 jaar bent;
  • ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een diploma, tenzij je een thesis of een verplichte stage afwerkt (uiterlijk tot het indienen van je thesis of het beëindigen van je stage en gedurende maximum één jaar);

Voldoe je niet aan de voorwaarden om student-zelfstandige te worden, dan kan je nog steeds een zelfstandig beroep uitoefenen.

Voordelen m.b.t. de sociale zekerheid als student-zelfstandige

Je kan als student-zelfstandige genieten van een bijzondere bijdrageregeling en fiscale regeling.

Heb je als student-zelfstandige een inkomen dat lager ligt dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep, dan geniet je van een voordelige bijdrageregeling:

  • Je moet geen sociale bijdragen betalen als je nettobelastbaar jaarinkomen lager is dan € 6.775,25;
  • Je betaalt een verminderde bijdrage van 20,5% op het gedeelte van het inkomen tussen € 6.775,25 en
    € 13.550,25;
  • Is je nettobelastbaar inkomen in 2018 gelijk aan of hoger dan € 13.550,50 of heb je niet het statuut van student-zelfstandige, dan betaal je, zoals elke zelfstandige in hoofdberoep, sociale zekerheidsbijdragen op je volledige inkomen als zelfstandige.

Je hebt als student-zelfstandige recht op terugbetaling van de gezondheidszorg en tijdens de periodes waarvoor je bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) heb je ook recht op arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverlof.

Voordelen m.b.t. het fiscaal statuut

De loontrekkende student (jobstudent) en de student-zelfstandige worden voor de berekening van de personen ten laste gelijkgesteld.

Let op! Werk je als zelfstandige, dan ben je niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en kan ook de arbeidsrechtbank niet tussenkomen bij eventuele geschillen tussen jou en je opdrachtgever. Je staat er dus vaak alleen voor.

Vaak laten studenten zich ook verblinden door het (in theorie) hoge winstpercentage van zelfstandige arbeid. Toch moet je ook rekening houden met de sociaaljuridische en fiscale gevolgen van zelfstandige arbeid. Je kunt voor meer info zeker terecht bij één van de vele sociaal secretariaten voor zelfstandigen of vergaar informatie via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Laat je attest invullen door jouw ingescande attest te mailen naar sociaalstatuut@odisee.be (voor Odisee-studenten) of naar sa.brussel@kuleuven.be (voor KU Leuven-studenten) om het statuut aan te vragen.