Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Studeren als zelfstandige

Studeren als zelfstandige

Als student kan je in bepaalde situaties tewerkgesteld worden als 'zelfstandige'. In dat geval verleen je diensten tegen betaling aan een opdrachtgever zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om als zelfstandige te kunnen werken.

Je ontvangt een bruto-inkomen en moet je zelf aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds (voor bijdragen van sociale zekerheid) en een erkend ziekenfonds. Je moet ook zelf instaan voor de betalingen aan de belastingen.

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuw statuut ‘student-zelfstandige’ hierdoor betaal je voordeligere bijdragen dan wanneer je zelfstandige in bijberoep of zelfstandige in hoofdberoep bent.
Je kan dit statuut aanvragen als:

  • je minstens tussen de 18 en 25 jaar bent;
  • je ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een diploma;
  • je tegelijkertijd een beroepsbezigheid uitoefent als zelfstandige.

Je vraagt het statuut van student-zelfstandige aan bij het Ondernemingsloket.

Voldoe je niet aan de voorwaarden om student-zelfstandige te worden, dan kan je nog steeds een zelfstandig beroep uitoefenen.

Voordelen m.b.t. het sociaal statuut van student-zelfstandige:

De student zelfstandige geniet van een bijzonder regime voor de sociale zekerheidsbijdragen.

  • Je moet geen sociale bijdragen betalen als je nettobelastbaar jaarinkomen lager is dan 6.648,13 EUR (bedrag 2017).
  • Je betaalt een verminderde bijdrage van20,5% of 21% op het gedeelte van het inkomen tussen 6.648,13 EUR en 13.296,25 EUR (bedrag 2017).
  • Is je nettobelastbaar inkomen in 2017 hoger dan 13.296,25 EUR dan betaal je, zoals elke zelfstandige in hoofdberoep, sociale bijdragen op je volledige inkomen als zelfstandige.

De student-zelfstandige heeft recht op terugbetaling gezondheidszorg en tijdens de periodes waarvoor de student bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) heeft de student recht op arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverlof.

Voordelen m.b.t. het fiscaal statuut :

De loontrekkende student (jobstudent) en de student-zelfstandige worden voor de berekening van de personen ten laste gelijkgesteld.

Let op! Werk je als zelfstandige, dan ben je niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en kan ook de arbeidsrechtbank niet tussenkomen bij eventuele geschillen tussen jou en je opdrachtgever. Je staat er dus vaak alleen voor.

Vaak laten studenten zich ook verblinden door het (in theorie) hoge winstpercentage van zelfstandige arbeid. Toch moet je ook rekening houden met de sociaaljuridische en fiscale gevolgen van zelfstandige arbeid. Je kunt voor meer info zeker terecht bij één van de vele sociaal secretariaten voor zelfstandigen of vergaar informatie via www.rsvz-inasti.fgov.be/nl.

Laat je attest invullen bij sociaalstatuut@odisee.be (voor Odisee-studenten) of bij sa.brussel@kuleuven.be (voor KU Leuven-studenten) om het statuut aan te vragen.