Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Studeren met een functiebeperking (Odisee)

Een functiebeperking?

Studeren met een functiebeperking kan extra uitdagingen met zich meebrengen. Samen met jou bekijken we waar je moeilijkheden ervaart, of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut functiebeperking en wat de mogelijke redelijke aanpassingen zijn.

Studenten met een bijzonder statuut functiebeperking hebben recht op aanpassingen op maat in de vorm van onderwijs- en/of examenfaciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding verleend.

Aarzel niet om contact op te nemen met de zorgcoördinator(en) van je opleiding (zie onderaan deze tekst): je kan hen al je vragen stellen en je situatie bespreken.

Bijzonder statuut functiebeperking

Voor wie?

Dit statuut kan worden toegekend aan studenten met:

 • een leerstoornis (o.a. dyslexie, dyscalculie);
 • een langdurige fysieke of psychische ziekte;
 • een concentratiestoornis (ADD, ADHD);
 • een autismespectrumstoornis;
 • een auditieve, visuele of motorische beperking

Twijfel je of je in aanmerking komt, contacteer dan de zorgcoördinator die je duidelijkheid zal kunnen geven.

Aanpassingen op maat: onderwijs- en examenfaciliteiten

Samen met jou wordt bekeken welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten. Deze worden in overleg met de opleiding verleend.

Procedure bijzonder statuut functiebeperking

Wanneer neem je contact op?

Denk je in aanmerking te komen voor onderwijs- en/of examenfaciliteiten op grond van een functiebeperking, neem dan ten laatste op 15 oktober (voor het 1ste semester) of op 21 maart (voor het 2de semester) contact op met de zorgcoördinator van je campus.

Studenten met een leerstoornis (dyslexie/dyscalculie) nemen contact op voor 10 oktober. Een eventuele noodzakelijke hertesting kan na deze datum niet meer in het 1ste semester gegarandeerd worden.

In een aantal situaties is het aangewezen dat je contact opneemt voor je inschrijving, bijvoorbeeld indien:

 • je specifieke zorg nodig hebt;
 • er een aanpassing aan de infrastructuur van de campus noodzakelijk is;
 • er een aanpassing aan de leermiddelen (cursussen, lesmateriaal, ...) nodig is;
 • je verwacht niet aan alle activiteiten van het curriculum (zoals omschreven in de programmagids) te kunnen deelnemen;
 • je vragen hebt over de haalbaarheid van je studietraject.

Nodige documenten

De zorgcoördinator maakt je dossier op, waarvoor je de nodige documenten zullen gevraagd worden:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • attestering van deskundige (behandelend specialist, logopedist, ...)

Neem contact op met je zorgcoördinator om te bespreken welke specifieke verslaggeving/documentering er noodzakelijk is (VLOR+-documenten/logopedische en/of CLB-verslagen voor de leerstoornissen).

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De zorgcoördinatoren geven geen informatie over jou door aan derden zonder jouw expliciete toestemming.

Zorgcoach

De zorgcoach biedt individuele coaching op maat en gaat rechtstreeks met jou op pad in jouw persoonlijke groeiproces. In frequente individuele begeleidingssessies is de ondersteuning gericht op zowel het versterken van studievaardigheden als het opvolgen en bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn.

De individuele coaching kan je inzetten voor verschillende aspecten uit je studentenleven:

 • Introductie: naar docenten, medestudenten en/of stage
 • Studievaardigheden: studiemethode, planning en organisatie van de studie, probleemoplossend vermogen, zelfsturing, …
 • Sociaal-emotioneel welbevinden: wegwijs in het hoger onderwijs, studentenleven en kotleven, zich goed voelen in een nieuwe omgeving, zelfvertrouwen, gebeurtenissen in context plaatsen, …
 • Communicatie: contact nemen met lectoren en medestudenten, hulp vragen, hindernissen aankaarten, initiatief nemen, …
 • Psycho-educatie: inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen, …

Inloopuren zorgcoach

Tijdens de inloopuren kun je als student met dyslexie, ADHD, ASS, auditieve, visuele of fysieke beperking,… langskomen wanneer je vragen hebt op het vlak van studievaardigheden, sociaal emotioneel welbevinden, compenserende software, mobiliteit, communicatie, wegwijs in het hoger onderwijs,...

 • Inloopuren zorgcoach: elke maandag van 11u30 tot 12u30 (vanaf 24/9/2018)
 • Waar: Odisee Campus Aalst, lokaal 2Z12

Voor een vertrouwelijk gesprek of een complexere vraag maak je liefst een afspraak via mail (sigrid.dewitte@odisee.be) of telefoon (053/41.28.60).

Karen De Leenheer

Karen De Leenheer

Campus Aalst
Studentenbegeleiding, Ombudsdienst, Campuscoördinator,
Medewerker,
+32 53 72 71 70
karen.deleenheer@stuvoplus.be

 • Ombuds: alle opleidingen
 • Zorgcoördinatie: IWT (Bouw, EM en VG)
 • Studiebegeleiding: Odisee studenten

Bureau 2Z34
Mail Karen voor een afspraak.


lees meer

Sigrid De Witte

Sigrid De Witte

Campus Aalst
Studentenbegeleiding, Zorgcoach,
Medewerker,
+32 53 72 71 70
sigrid.dewitte@odisee.be

 • Zorgcoach: alle opleidingen
 • Psychosociale begeleiding: alle opleidingen
 • Ombuds: alle opleidingen

Bureau 2Z36
Vrije inloopuren elke maandag van 11u30 tot 12u30 in lokaal 2Z12 voor studenten met dyslexie...


lees meer Maak een afspraak

Chloë Dhont

Chloë Dhont

Campus Aalst
Studentenbegeleiding, Ombudsdienst,
Medewerker,
+32 53 72 71 70
chloe.dhont@odisee.be

 • Psychosociale begeleiding: alle opleidingen
 • Ombuds: alle opleidingen
 • Zorgcoördinatie: BAKO, BALO en VE

Bureau 2Z32
Een afspraak is pas definitief na persoonlijk antwoord door de medewerker.


lees meer Maak een afspraak

Chris Bourgeois

Chris Bourgeois

Campus Aalst
Studentenbegeleiding, Ombudsdienst,
Medewerker,
+32 53 72 71 70
studentenbegeleidingaalst@stuvoplus.be

lees meer