Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Studiegeld

Studiegeld

Het studiegeld in het hoger onderwijs is het inschrijvingsgeld dat je betaalt om te mogen studeren. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren:

 • of je voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen voor het bepalen van je recht op een studietoelage;
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft (enkel voor niet-beurs en bijna-beursstudenten);
 • het saldo van je leerkrediet (enkel voor niet-beursstudenten).

Er zijn drie tarieven van toepassing:

 • Het niet-beurstarief
  Dit reguliere tarief betaal je als je niet voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen en bijgevolg geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid.
 • Het bijna-beurstarief
  Dit tussentarief betaal je als het inkomen waarop de afdeling Studietoelagen zich baseert maximaal € 3 166 (bedrag 2018-2019) hoger ligt dan de toegelaten inkomstengrens voor een studietoelage. Ook wanneer je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je ouders een tweede eigendom hebben en je wordt afgewezen op basis van een KI (kadastraal inkomen) vreemd vermogen, heb je recht op dit tarief.
 • Het beurstarief
  Dit is het laagste tarief en is altijd een vast bedrag, ongeacht je leerkrediet of het aantal studiepunten dat je opneemt. Dit tarief betaal je wanneer je voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen.

Let op! In dit geval heb je meestal ook recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. De exacte bedragen kan je terugvinden via onderstaande links:

Aanvraag verminderd studiegeld 2018-2019 voor nieuwe studenten

Ontvang je een studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je het beurstarief. Heb je geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je geen studietoelage- of jokerkrediet meer hebt, omdat je bent ingeschreven met een creditcontract of niet (meer) aan de pedagogische voorwaarden voldoet maar wel aan de financiële voorwaarden? Dan kom je misschien toch in aanmerking voor het beurs- of bijna-beurstarief.

De medewerkers van de sociale dienst kunnen voor jou berekenen welk studiegeldtarief je zal moeten betalen.