Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus HIG
campus Parnas
campus Waas

Studiegeld

Studiegeld

Het studiegeld in het hoger onderwijs is het inschrijvingsgeld dat je betaalt om te mogen studeren. Hoe veel je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren:

 • of je voldoet aan de inkomensvoorwaarden van de afdeling Studietoelagen voor het bepalen van je recht op een studietoelage;
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft (enkel voor niet-beurs en bijna-beursstudenten);
 • het saldo van je leerkrediet (enkel voor niet-beurs en bijna-beursstudenten).

Er zijn drie tarieven van toepassing:

 • Het niet-beurstarief
  Dit reguliere tarief betaal je als je niet voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen en bijgevolg geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid.
 • Het bijna-beurstarief
  Dit tussentarief betaal je als het inkomen waarop de afdeling Studietoelagen zich baseert maximaal € 3 048 hoger ligt dan de toegelaten inkomstengrens voor een studietoelage.
 • Het beurstarief
  Dit is het laagste tarief en is altijd een vast bedrag, ongeacht je leerkrediet of het aantal studiepunten dat je opneemt. Dit tarief betaal je wanneer je voldoet aan de financiële voorwaarden van de afdeling Studietoelagen.
Let op! In dit geval heb je meestal ook recht op een Studietoelage van de Vlaamse overheid.De exacte bedragen kan je terugvinden via onderstaande links:

Beurstarief voor nieuwe Odisee-studenten 2017-2018

Wil je je inschrijven aan het beurstarief, volg dan de procedure zoals hieronder beschreven;

 1. Je had vorig schooljaar/academiejaar recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Breng de brief met de beslissing van de afdeling Studietoelagen van 2016-2017 mee en overhandig deze aan een medewerker van de Studentenadministratie van je campus. Je betaalt nu automatisch het beurstarief.
 2. Je had vorig schooljaar/academiejaar geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid, deed geen aanvraag of je weet niet zeker of je hiervoor in aanmerking komt? Print één van onderstaande formulieren af, vul dit volledig in, voeg de gevraagde bijlagen toe en overhandig alles aan een medewerker van de Studentenadminstratie of de Sociale dienst van je campus. Kijk goed na welk formulier op jouw situatie van toepassing is.
  1. Aanvraag beurstarief student ten laste: gebruik dit formulier indien je ten laste bent van je ouders, van één van je gescheiden ouders of indien je ten laste bent van een andere persoon dan je ouders. Ook wanneer je alleen woont, maar nog niet voldoende inkomsten hebt verworven om in aanmerking te komen voor het zelfstandig statuut of het gehuwd statuut, vul je dit formulier in.
  2. Aanvraag beurstarief gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student: sta je op eigen benen en hebben jij en/of je partner eigen inkomsten, dan kan je met dit document nagaan onder welk statuut jij valt en verneem je ook welke inkomensbewijzen je moet bezorgen. Onder inkomen verstaan we een inkomen uit arbeid, vervangingsinkomsten zoals werkloosheids- of ziekte-uitkering en leefloon van het OCMW.

   LET OP: dat je alleenstaande bent, betekent niet noodzakelijk dat je onder het statuut van 'alleenstaand student' valt. De meeste alleenstaanden zijn trouwens zelfstandig studenten. Kom hier te weten wanneer je wel wordt beschouwd als alleenstaand student. Heb je vragen over dit statuut? Neem dan contact op met een medewerker van de Sociale dienst op je campus.


Is één van deze situaties op jou van toepassing of heb je een andere vraag? Contacteer een medewerker van de Sociale dienst op jouw campus. Informeer even vooraf welke documenten je moet meenemen.