Campus Aalst  
nl  

gelieve een campus te selecteren

campus Aalst
campus Brussel
campus Gent
campus Schaarbeek
campus Dilbeek
campus Sint-Niklaas

Studietoelage Aalst

Studietoelage

De studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid die je ontvangt om je studies mee te betalen. Het recht op een studietoelage zorgt er automatisch voor dat je recht hebt op het beurstarief voor je studiegeld (zie Studiegeld).

Je hebt recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • nationaliteitsvoorwaarde; je hebt de Belgische nationaliteit op 31 december 2018 OF je hebt een andere nationaliteit maar voldoet aan specifieke criteria;
  • pedagogische voorwaarde: je moet ingeschreven zijn met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten in een financierbare opleiding en je beschikt over voldoende studietoelagekrediet;
  • financiële voorwaarde: het inkomen van de leefeenheid (of gezin) waartoe je behoort moet onder een bepaalde grens liggen

Omdat de wetgeving veel complexer is dan we hier kunnen uitleggen, neem je best een kijkje op www.studietoelagen.be of www.centenvoorstudenten.be voor meer informatie over de studietoelage.

Voorschot op de studietoelage

Omdat de berekening en uitbetaling van de studietoelage meestal even op zich laten wachten, kan je een voorschot op je studietoelage aanvragen tot de helft van het bedrag van de studietoelage. Het voorschot wordt na ondertekening van het contract binnen een week op je rekening gestort en later afgehouden van de uitbetaling van je studietoelage.

Voorschot aanvragen? Download het document 'aanvraag beurstarief' dat voor jou van toepassing is (zie Studiegeld), vul dit in, verzamel de nodige bijlagen en maak een afspraak met een medewerker van de Sociale dienst op je campus.

Let op! In sommige gevallen heb je mogelijk geen recht meer op een studietoelage, maar kan je wel aanspraak maken op het (bijna-)beurstarief. Informeer je hierover bij de Sociale dienst van je campus.

Studietoelage aanvragen

Je kan de studietoelage voor 2018-2019 aanvragen vanaf 1 augustus 2018. De uiterste aanvraagdatum is 1 juni 2019, maar we raden je aan om niet te lang te wachten met de aanvraag.

Hoe kan je de studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen?

  1. Online: surf naar www.studietoelagen.be om je aanvraag online in te dienen. Je hebt een elektronische identiteitskaart en kaartlezer of een federaal token nodig om dit te kunnen doen. Een online-aanvraag is eenvoudiger en wordt sneller verwerkt dan de aanvraag op papier. Aanvraag ingediend? Vergeet niet om een bevestiging af te printen.
  2. Met de post: om een studietoelage per post aan te vragen, heb je een aanvraagformulier nodig. Dit kan je ophalen bij de Sociale dienst op je campus, bij het onthaal van je campus of afprinten van www.studietoelagen.be. Je dient het in te vullen en op te sturen naar de Afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.

Heb je vragen over de aanvraag van je studietoelage, weet je niet welke documenten je moet toevoegen of onder welk statuut je valt? Kom dan langs of maak een afspraak met een medewerker van de Sociale dienst van je campus.