Campus Waas  
nl  

Presenteren met zelfvertrouwen!

Informatie

03/03/2018 10:00
tot 03/03/2018 16:30
 
Odisee campus Waas, Hospitaalstraat 23, Sint-Niklaas, België
12 plaatsen
Student:  €10.00

SOCIAL

Presenteren met zelfvertrouwen!


Wil je ook boeiend en authentiek overkomen op jouw publiek en jouw spreekangst overwinnen? Heb je last van stress bij het geven van een presentatie?

Wanneer je moet spreken voor een publiek, dan is het niet alleen belangrijk wàt je zegt, maar ook hóe je het zegt. De stem is zowel krachtig als kwetsbaar. Ze is even persoonlijk en eigen als je vingerafdruk. De stem is de drager van de emoties, de minste verandering in gevoelens en beroering heeft een invloed op de stem. De meeste mensen kennen de mogelijkheden van de eigen stem onvoldoende.

In de workshop

- wordt gewerkt aan het opbouwen van een zelfzekere, doorvoelde en krachtige spreekstem

- wordt de spreekangst meer en meer overwonnen.

- leren we de toehoorders boeien: we verkennen de stem, zoeken naar een eigen klankkleur, leren nuances en intonaties vergroten.

- word je je op een ontspannen manier ook bewust van de kwaliteiten van je spreekstem, waardoor je zelfvertrouwen een duwtje in de rug krijgt.Zaterdag 3/3 van 10 tot 16u30 in de kapel (lokaal 174). KOSTPRIJS : 10€

Inschrijven verplicht voor 20 februari via stuvoplus.be/WAAS of in lokaal 210


Inschrijven